Skip to content
previous arrow
next arrow

Mittatarkkuutta suunnitelmiin

Koneohjauspalvelut

Maanrakennuskoneita ohjataan yhä enemmän 3D-koneohjausjärjestelmän avulla. Koneohjausjärjestelmä tarvitsee oikeassa muodossa olevat suunnitelmat, jotka pystymme muokkaamaan eri valmistajien koneohjausjärjestelmiin. Työmaalla mittaamme koneyksikölle koordinaattipisteen, jotta kone voi tarkistaa oman XYZ-sijaintinsa tai voimme käydä tarkistamassa kauhan tai terän sijainnin. Voimme laskea massoja tai laatia tarkedokumentteja koneohjausjärjestelmällä kartoitettujen pisteiden avulla. 

Maa-aineslupapalvelut

Maa-ainesten ottamista varten tarvitaan maa-aineslupa ja kallion ottamisen yhteydessä myös ympäristölupa. Maa-aineslupaprosessia varten teemme tarvittavat maastomittaukset, rajaamme alueen maastoon ja merkitsemme korkeusaseman. Pystymme myös asentamaan pohjavesiputken. Lupaprosessi tarvitsee suunnitelmaselostuksen sekä kartat ja suunnitelmat. Teemme maa-aines ja ympäristölupaprosessin vaiheet alusta loppuun ja voimme seurata maa-ainesten menekkiä UAV- tai maastomittauksin. Maa-ainesluvan laatimiseen parasta aikaa on talvikuukaudet.

Maaperätutkimus

Suoritamme maaperätutkimuksia kevyellä kairavaunulla ja kannettavalla polttomoottoriporakonekalustolla. Kairavaunulla suoritamme täry- ja painokairauksia. Kairaustuloksista selviää maaperän kantavuus ja kallion oletettu sijainti. Kairauksen yhteydessä otamme yleensä maaperänäytteen, jonka analysoimme omassa maaperälaboratoriossamme. Pystymme määrittämään maalajin, vesipitoisuuden, tekemään rakeisuuskäyrän ja areometrikokeen. Kairavaunulla voimme asentaa myös pohjavesiputkia. Maaperän kantavuutta rakennusvaiheessa pystymme mittaamaan Loadman -ja levykuormituskokeilla.

Infran suunnittelu

Pystymme laatimaan kadun rakentamista tai tontin tasaamista varten suunnitelmakuvat, laskemaan massat ja tekemään koneohjausmallit työkoneita varten. Mittauksiin perustuva suunnittelu tuottaa yleensä maastoon sopivan ja massoiltaan optimaalisen lopputuloksen. Suunnittelua varten pystymme tarjoamaan tarvittavat mittaukset ja maaperätutkimukset sekä olemaan mukaan toteutusvaiheen mittauksissa ja laadunvalvonnassa.

Tulostuspalvelut

Toimistollamme on A3 skanneri ja A1 tulostin ja voimme tulostaa suunnitelmat A4-A1 kokoisina tai muuttamaan paperisia suunnitelmia sähköiseen PDF-muotoon A3 kokoon asti. Pystymme asemoimaan suunnitelmat oikeaan koordinaatistoon.