Skip to content
previous arrow
next arrow

Vaativat infra- ja rakennusmittaukset

Inframittaukset

Infran suunnittelu ja rakentaminen tarvitsee mittauksia. Meillä on kokemusta niin pienistä kadun pätkistä kuin isoista moottoritiehankkeista, vesiväylistä, vesihuoltolinjoista, kaapeleista ja rautateistä. Olemme tehneet suunnittelumittauksia, työmaa-aikaisia mittauksia ja lopputilanteen tarkemittauksia. Mittauskalustona on takymetri ja GNSS-kalustoa sekä tarvittaessa laserkeilain. Mittaukset suoritetaan yhteistyössä koneohjausjärjestelmien kanssa ja palvelemme koneohjauksen käyttäjiä aineistojen ja koneen tarkistusten ja korkeuspisteiden kanssa.

Rakennusmittaukset

Olemme tehneet vaativia rakennusmittauksia hyvin erilaisissa ympäristöissä, uudis- ja saneerauskohteissa. Kauppakeskus, koulu, vesivoimala, muuntoasema, suurjännitelinja, silta, kerrostalo, jätevedenpuhdistamo sekä kesämökki ovat kaikki meille tuttuja mittauskohteita. Takymetrin ja laserkeilaimen avulla saadaan tarkkaa kartoitus- ja merkintätietoa rakentamisen eri vaiheessa ja lopuksi saadaan dokumentoitua rakentaminen. Suoritamme myös Loadman ja levykuormituskokeita.

Kiinteistömittaukset

Kunnat ja Maanmittauslaitos vastaavat pääasiassa kiinteistötoimituksista ja niiden vaatimista mittauksista. Yksityinen yritys voi kuitenkin merkitä rajan paikkaa olemassa olevien ja riidattomien pyykkien välillä, merkitä rantakaavan tontteja maastoon tai etsiä kadonnutta pyykkiä.

Pohjakarttapalvelut

Teemme pohjakarttoja kunnille ja yksityisille maanomistajille. Pohjakarttaa tarvitaan kaavoitusta tai suunnittelua varten. Pohjakarttojen laatimiseen käytämme UAV-kalustoa, Maanmittauslaitoksen avoimen datan aineistoja ja maastomittauksia. Pohjakarttoja laaditaan asiakkaan toiveiden mukaisesti eri mittausluokissa ja noudattaen JHS-ohjeistuksia karttojen laadinnassa.

Ilmakuvauspalvelut

Suoritamme ilmakuvauksia UAV- kalustolla. Ilmakuvia hyödynnetään maa-aineslupien suunnittelussa, pohjakarttojen laatimisessa, massojen laskennassa, maastomallimittauksissa ja seurantamittauksissa. Ilmakuvauksen sidomme signaloinnin ja maastomittausten avulla käytettävään koordinaatistoon. Tällöin mittaukset ovat hyödynnettävissä muiden koordinaattipohjaisten aineistojen kanssa ja vertailu eri ilmakuvausten välillä on mahdollista. Hyödyllinen ilmakuvatuote on ortoilmakuva eli mittakaavaltaan oikea ja koordinaatistoon asemoitu ilmakuva, jota voi hyödyntää vaikka suunnittelun pohjana.